Митническа агенция ЕйЕфБиСпед - гр. Русе е с основна дейност митническо представителство, обслужване и спедиция на територията на Република България. Нашите усилия са насочени изцяло към клиента.

Получавате необходимото внимание и пълноценно обслужване, като се стремим максимално да облекчим работата Ви. Нашият екип, от високо квалифицирани специалисти, може да Ви предложи всички услуги свързани с вносно-износни митнически операции.

Осигуряваме пълно митническо представителство. Ние можем да Ви изготвим всички необходими документи, касаещи митническото оформяне - транспортни документи, EUR 1, сертификати и удостоверения, митническо складиране, транзит, подаване на  документи по електронен път, консултации по вносно-износни операции, интрастат декларации.

В услуга на Вашите  дейности, фирмата ни има договорни отношения със Свободна зона -  Русе  ЕАД.