Предлагаме Ви цялостно митническо обслужване, включващо:

 • Консултации, актуална информация относно всички митнически режими и процедури.
 • Митническо представителство.
 • Изготвянето и електронното подаване на митнически документи.
 • Предлагаме на клиентите ни банкова гаранция , обезпечения под режим транзит.
 • Изготвяне на сертификати за движение на стоките (EUR 1, A.TR), за произход
  (Форма А), документ за общностен статут (T2L, T2LF) .
 • Изготвянето на всякакъв вид документи за продажба на стоки,
  съгласно международните спогодби (Invoice,Proforma Invoice) и
  попълването на всички видове транспортни документи(CMR ,TIR и др.)
 • Електронно деклариране на TIR CARNET, ODN, ODV
 • Изготвяне на EORI номер
 • Пълно съдействие във връзка с формалностите, касаещи дейностите на Свободна зона  - Русе ЕАД

Може да разчитате на нашата компетентност и конфиденциалност.

customs services